جوایز مسابقات

جوایز مسابقات بشرح زیر می باشد:

مقام اول 30,000,000 ریال معادل سی میلیون ریال
مقام دوم 20,000,000 ریال معادل بیست میلیون ریال
مقام سوم 10,000,000 ریال معادل ده میلیون ریال

You may also like...

Popular Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق برای سایت آقاملک محفوظ است